Корпоративтік құқық, қосылу және жұтылу (M&A)

Қосылу және жұтылу заты қиын және кешенді болғандықтан, сондай мәмілелерді тікелей реттейтін бөлек нормативті-құқықтық акт жоқ, сонымен қатар сондай сұрақтар бойынша құқықтың бөлек саласы да жоқ. Бірақ «қосылу және жұтылу» термині заңи термин болып табылмайды және тек кейбір қосылу және жұтылу проектілері бойынша  қайта ұйымдастырудың қосылу немесе жұтылу түрлерін бөлуге болатынын айтып кеткен жөн.
 
Соған қарамастан, қосылу және жұтылу рәсімін реттейтін негізгі Қазақстан Республикасының НҚА-сі болып табылатындар келесі – ҚР Азаматтық кодексі, Акционерлік қоғамдар туралы, Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестер туралы заңнамалары.

Сөйтіп, қосылу және жұтылу рәсімін шаруашылық жүргізу субъектісінің туындауын және қызметін, құқықтық статусын, сонымен қатар серіктестер мен қоғамдардың меншік иелерімен қарым-қатынастарын реттейтін корпаративтік құқықтың бір саласына жатқызуға болады.

Корпоративтік құқық, қосылу және жұтылу (M&A) тәжірибесі шегінде біз келесі қызмет түрлерін көрсетеміз:
Қосылу және Жұтылу (M&A) мәмілелерін алып жүру:

 • M&A мәмілелері шегінде сатушы мен сатып алушының мүдделерін қорғау;
 • Заңи аудит (Legal due diligence) өткізу және мәміленің құқықтық құрылымын әзірлеу;
 • Мәміле бойынша барлық құқықтық құжаттарды дайындау;
 • Мәмілені өткізу және жабу рәсімін алып жүру, қабылданған міндеттемелердің орындалуын бекіту.

Бірлескен кәсіпорындардың қызметін құру және алып жүру:

 • БК құрылтайшыларының талабын ескере отырып БК-нің құқықтық құрылымын әзірлеу;
 • БК түріндегі бизнесті тіркеуге және БК-нің функционалдігін жалғастыруға қажетті құжаттарды дайындау;
 • БК-нің корпоративтік басқару жүйесін құрылымдау (басқару, бақылау және т.б. органдарының жергілікті регламменті), сонымен қатар БК-нің қазіргі қызметін ары қарай заңи алып жүру (legal outsourcing).

Компанияларды қайта ұйымдастыру:

 • Компаниларды/ компаниялар тобын қайтаұйым дастырудың корпоративтік тәсімін әзірлеу;
 • Жаңа корпоративтік құрылымды жасап шығару, корпоративтік басқару жүйесін оңтайландыру;
 • Компанияның активтері мен міндеттемелерін жаңа құрылымға аударуын алып жүру;
 • Құқықтық құжаттарды дайындау: құрылтай құжаттарын және корпоративтік шешімдер мен резолюцияларын, сонымен қоса компанияның қайта ұйымдастыруымен байланысты басқа да құжаттарын;
 • Заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі құқықтық мирасқорлық рәсімін алып жүру.

Толық мәлімет алу үшін мына тел. хабарласыңыздар: +7(727) 311 07 57, +7(727) 311 15 37

Қызметтестікті неден бастаған жөн?